Polskie gminy już w 2025 roku będą musiały osiągnąć 55-procentowy poziom recyklingu odpadów wyznaczony przez Unię Europejską. Wkrótce czeka je jednak zmiana metody obliczania unijnych celów, która spowoduje, że mogą być one jeszcze trudniejsze do osiągnięcia. W walce o lepszą zbiórkę, segregację i recykling odpadów samorządom mogłyby pomóc środki z rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP), ale cały czas nie wiadomo, jak zostaną one rozdysponowane.

Według najnowszych danych Eurostatu(1), w 2019 roku w UE wytworzono prawie 225 mln ton odpadów komunalnych. Odpowiada to 502 kg na osobę, co stanowi niewielki wzrost w porównaniu z 2018 rokiem (495 kg), ale w porównaniu ze szczytem w 2008 roku (518 kg) odnotowano spadek. Polska znalazła się na końcu zestawienia, wytwarzając relatywnie najmniej śmieci – 332 kg na jednego mieszkańca.

Z danych Eurostatu wynika, że ilość odpadów poddanych recyklingowi osiągnęła w 2019 roku nowy rekord. W ciągu ostatnich lat ilość odpadów poddanych recyklingowi i kompostowaniu wzrosła prawie trzykrotnie – z 37 mln ton (87 kg na osobę) w 1995 roku do 107 mln ton (239 kg na osobę) w 2019 roku. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z końca 2020 roku (DzU z 2020 r. poz. 2361), która weszła w życie 31 grudnia 2020 roku,...