Pandemia COVID-19 spowodowała, że wiele osób zdecydowało się zmienić sposób podróżowania i zamieniło komunikację miejską na samochód. Jednak badania wyraźnie pokazują, że maseczki skutecznie chronią przed zakażeniem COVID-19, a ryzyko zarażenia się koronawirusem w środkach transportu zbiorowego nie jest większe niż w innych miejscach.

W „Przeglądzie Komunalnym” 9/2020 zostały zaprezentowane wyniki badań ilustrujące ryzyko zakażenia koronawirusem w chińskich szybkich kolejach. Były to pierwsze na świecie wyniki badań związane z obecną pandemią. Kolej – z racji większej przestrzeni oferowanej pasażerom niż mogą to zapewnić inne środki transportu – nie jest reprezentatywna dla transportu zbiorowego. Zdecydowana większość podróży odbywa się bowiem środkami transportu, które oferują pasażerom mniejszą powierzchnię. W transporcie zbiorowym dominują autobusy, a w Polsce – co jest specyfiką naszego kraju – niewielkie busy, gdzie wymagane zachowanie minimalnego dystansu 1 m nie jest możliwe. Tramwaje zapewniają lepszą możliwość zachowania dystansu pomiędzy pasażerami niż autobusy. Zrozumiałe jest, że świat oczekuje na wyniki badań pokazujące ryzyko zakażenia w takich środkach transportu.

Pewną namiastką takiej analizy są badania niemieckiego Instytutu im. Roberta Kocha (Infektionsumfeld von erfassten COVID-19-Ausbrüchen in Deutschland. „Epidemiologisches Bulletin” 38/2020). Instytut nie badał ryzyka zakażenia w poszczególnych środkach transportu, tak jak naukowcy z University of Southampton (Wielka Brytania) w przypadku chińskiej szybkiej kolei. Niemcy...