Wykorzystanie OZE i inteligentnych rozwiązań to główne kierunki rozwoju według polskich elektroinstalatorów – wynika z badania firmy Eaton. Wskazuje na nie ponad 55% doświadczonych specjalistów. Jednocześnie blisko połowa z nich uważa tempo transformacji energetycznej za zbyt wolne.

Młodsze firmy stawiają na fotowoltaikę, jednak te z najdłuższym stażem nie planują zajmowania się montażem instalacji słonecznych. Ponad połowa elektroinstalatorów uważa też, że obowiązujące w Polsce przepisy wymagają poprawy. Najczęściej wskazywanym obszarem do zmiany jest brak zapisów o nadzorze i kontroli instalacji elektrycznych oddawanych do użytku. Fachowcy widzą też potrzebę skracania formalności oraz uzupełnienia regulacji dotyczących fotowoltaiki. 

W jakim kierunku pójdzie rynek?

Inteligentne rozwiązania i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii to, według elektroinstalatorów, dwa najważniejsze trendy w energetyce (odpowiednio 28,5% i 27% wskazań). Dużo większego znaczenia niż elektryczne samochody czy obniżanie kosztów nabierają też rozwiązania magazynowania energii w budynkach (14%). Opinie różnią się w zależności od stażu pracy fachowców: OZE to istotny kierunek rozwoju branży według osób pracujących od 3 do 5 lat. Na inteligentne urządzenia i systemy stawia przede wszystkim grupa dłużej działających w branży – od 6 do 10 lat.

Prawie połowa (48,5%) badanych ocenia tempo transformacji energetycznej jako zbyt wolne. Taka opinia przeważa wśród najbardziej doświadczonych fachowców, działających na rynku ponad 21 lat. Na zbyt szybkie zmiany elektroinstalatorzy wskazują dwukrotnie rzadziej (niecałe 20%) i są to głównie specjaliści o krótszym stażu zawodowym (3-5 lat)....