Zieleń – poza swoimi oczywistymi zaletami, takimi jak: estetyka, poprawa samopoczucia ludzi mających z nią kontakt – ma wpływ na zwiększenie produktywności w miejscach pracy, posiada także zdolności oczyszczania środowiska – wody, gleby i powietrza.

Obecnie coraz bardziej widoczne staje się to, jak bardzo negatywny wpływ na nasze środowisko życia i całą planetę ma działalność człowieka. Postępująca urbanizacja, zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, ogromne wycinki drzew, a także równie ogromne monokultury zaburzają pracę powiązanych ze sobą ekosystemów. Zaczynamy rozumieć i odczuwać, że nasze działania globalnie prowadzą do pogorszenia jakości środowiska naszego życia. Jak ten stan zatrzymać? Co może nam w tym pomóc? Odpowiedzią jest zieleń, czyli próba powrotu do natury.

Przez zanieczyszczenie powietrza rozumiemy pojawienie się w nim takich składników, które nie występują pierwotnie, lub takich, które występują w ilości odbiegającej od normy. Dotyczy to substancji zarówno stałych, gazowych, jak i ciekłych. Rośliny prowadzą tzw. wymianę gazową. Zachodzi ona najczęściej poprzez aparaty szparkowe zlokalizowane w liściach. Kiedy są one otwarte, a sytuacja taka zachodzi w naszym klimacie w tzw. normalnych warunkach w ciągu dnia, część zanieczyszczeń z powietrza może zostać zassana do przestworów międzykomórkowych, najczęściej liści, i zostać w nich zakumulowana. Duża ilość zanieczyszczeń stałych osiada również na blaszkach liściowych. Ta część, która nie zostanie spłukana wraz z deszczem, może zostać skutecznie usunięta po opadnięciu liści.

Rośliny we wnętrzach

Poza substancjami...