24 listopada 2020 r. rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa energetycznego, zawierający szereg uregulowań dotyczących magazynów energii. Celem nowelizacji jest zniesienie barier rozwoju magazynów energii w Polsce.

Przyjęty przez rząd projekt ustawy zmieniającej Prawo energetyczne wprowadza kompleksowe rozwiązania dla funkcjonowania i rozwoju magazynów energii w Polsce. Projekt zostanie teraz skierowany do prac w Sejmie. Jest szansa, że nowelizacja zostanie uchwalona do końca bieżącego roku. Nowe uregulowania są niezbędne, aby magazyny energii stały się istotnym elementem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. – Magazyny energii wspierają budowę energetyki niskoemisyjnej, przyczyniając się do realizacji celów polityki unijnej w zakresie emisyjności. Magazynowanie energii to niezbędny element transformacji energetycznej. Zapewnia elastyczność funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i zwiększa możliwości wykorzystania energii ze źródeł OZE – komentuje Barbara Adamska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii. Wprowadzenie jednolitej definicji magazynowania oraz magazynu energii elektrycznej, zniesienie podwójnego naliczania opłat sieciowych dla energii wprowadzonej oraz pobieranej z magazynu, jasne określenie zasad koncesjonowania oraz całkowite wyłączenie z obowiązku posiadania taryfy magazynowania energii elektrycznej to niektóre z regulacji, które znalazły się w projekcie zmiany Prawa energetycznego.

SPÓJNE PRAWO

Ujednolicenie definicji magazynowania energii elektrycznej oraz magazynu energii rozwiązuje problemy interpretacyjne wynikające z niespójności tych definicji w różnych aktach prawnych. Zmiana definicji odbiorcy końcowego pozwoliła na wyłączenie z kategorii zużycia końcowego...