Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych będzie oznaczać zmiany w zakresie wzorów umów w sprawie zamówienia publicznego. Nie ominą one branży wod-kan. Zamawiający będą musieli pochylić się nad dotychczas wypracowanymi wzorami umów, w wielu przypadkach stosowanymi od lat, i zbadać je pod kątem ich zgodności z nowym Pzp.

Nowa systematyka Prawa zamówień publicznych (Pzp) z pewnością będzie wymagała czasu na „oswojenie się”. Numery artykułów, przez wielu cytowane już z pamięci, ulegną zmianie, choć tak naprawdę w wielu przypadkach ich treść pozostaje niezmieniona (jak choćby przepis przywoływany przy zastrzeganiu tajemnicy przedsiębiorstwa – wcześniej art. 8 ust. 3 Pzp, obecnie – art. 18 ust. 3 nowego Pzp). Wśród tych zmian jest jedna, która powinna ucieszyć wszystkich. Chodzi o zapisy dotyczące umów w sprawie zamówienia publicznego. Wcześniej rozproszone po całej ustawie, obecnie zostały zebrane i zapisane w odrębnym dziale Pzp (dział VII) zatytułowanym „Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie”, który – jak sam tytuł wskazuje – kompleksowo reguluje zagadnienie umów w zamówieniach publicznych: zaczynając od przepisów ogólnych, poprzez zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zmiany umowy, odstąpienie od umowy i jej unieważnienie, a kończąc na kwestii podwykonawstwa. W końcu wszystkie te zagadnienia zostały zapisane w jednym miejscu, co niewątpliwie ułatwi pracę z ustawą i...