Ćma bukszpanowa to bardzo groźny szkodnik, żerujący na bukszpanach. Owad ten jest bardzo żarłoczny i błyskawicznie się rozprzestrzenia. Jak go zwalczać? Jakie jeszcze szkodniki lub choroby mogą zagrozić bukszpanom?

Chociaż w Polsce ćma bukszpanowa nie podlega obowiązkowi zwalczania, to jednak eksperci zalecają systematyczne jej zwalczanie z zastosowaniem różnych zabiegów prewencyjnych i interwencyjnych stosowanych w kilku etapach.

Etap I – monitoring

Monitoring bukszpanu należy przeprowadzać co 1-2 tygodnie w okresie od przełomu marca i kwietnia do listopada, przeglądając głównie wnętrza krzewów w poszukiwaniu gąsienic i śladów ich żerowania na bukszpanach. Oprócz przeglądu krzewów pomocne w monitoringu są pułapki feromonowe,  za pomocą których odławia się samce motyli ćmy bukszpanowej.

Pułapki wskazują, kiedy rozpoczynają się loty pierwszego lub kolejnego pokolenia ćmy. W takiej sytuacji można podjąć działania ochronne, zanim samice zdążą złożyć kolejne jaja, oraz szacunkowo ocenić, jak duża jest liczebność populacji ćmy. Pułapki umieszcza się od wiosny aż do jesieni i przegląda ich zawartość. Kiedy tylko pojawią się pierwsze osobniki ćmy, należy rozpocząć jej zwalczanie.

Etap II – okrywanie, otrząsanie, spłukiwanie (metody niechemiczne)

Na początku wiosny można zastosować bardzo szczelne okrywanie krzewów za pomocą agrowłókniny, co zapobiegnie nalotowi samic pierwszego pokolenia i składaniu przez nich jaj. Metoda ta może być również uzupełnieniem w walce przed nalotem samic kolejnych pokoleń. Niezbędna jest jednak informacja, uzyskana poprzez systematyczny przegląd pułapek feromonowych, kiedy nastąpił kolejny wylot motyli....