Chemiczne źródła prądu są wyrobami stosowanymi powszechnie tam, gdzie zasilanie sieciowe jest niemożliwe bądź niepraktyczne. Postęp techniki i przemysłu chemicznego na świecie spowodował rozwój i upowszechnienie tego rodzaju źródeł prądu. Wyroby te można podzielić na dwie grupy: ogniwa pierwotne, czyli baterie oparte na różnych systemach elektrochemicznych oraz ogniwa wtórne (ładowalne) – akumulatory. W ogniwach pierwotnych energia chemiczna zostaje przekształcona w reakcji nieodwracalnej w energię elektryczną. Akumulatory działają na podobnej zasadzie jak baterie, ale z tą różnicą, że proces chemiczny jest odwracalny i po dostarczeniu energii (ładowanie) można używać ich wielokrotnie. W przypadku baterii proces poboru energii jest jednorazowy (ogniwa nie poddają się procesowi wtórnego ładowania). Problemy ochrony środowiska związane z zanieczyszczeniami pochodzącymi ze zużytych chemicznych źródeł prądu nabrały dużego znaczenia na początku lat 80. Rozpoczęto prace nad skonstruowaniem baterii niezawierających szkodliwych dla środowiska materiałów. Silnie toksyczne dla środowiska były metale używane jako składniki stopowe cynku: kadm i ołów oraz podstawowy inhibitor korozji cynku – rtęć. Rodzaje baterii pierwotnych z elektrolitami wodnymi i niewodnymi przedstawia tab. 1. Z kolei typy akumulatorów oraz ich charakterystykę pod względem zawartości metali, a także żywotności cyklicznej zawarta jest w tab. 2. Ilość metali w stosowanych przez konsumentów bateriach i akumulatorach wzrosła poprzez rozwój nowoczesnych chemicznych źródeł prądu. Oprócz...