Już piąty rok z rzędu styczniowe numery „Zeszytów Komunalnych” poświęcane są aktualnym problemom polskiego prawa ochrony środowiska. W kolejnych latach nie wypracowaliśmy jednak jednolitej formuły prezentacji – głównie z tego powodu, że zawsze było dużo zmian, a nie zawsze można je było przedstawić w sposób syntetyczny. Stąd numery przeglądowe lub monotematyczne. Na wybór tematyki ma też co roku wpływ zakres artykułów poświęconych prawu, zamieszczanych na bieżąco w „Przeglądzie Komunalnym”. Można przypomnieć, że w zeszłym roku w „Zeszytach Komunalnych” zaprezentowaliśmy tekst dotyczący procesu inwestycyjnego – zwłaszcza zaś instytucji ocen oddziaływania na środowisko. W bieżącym numerze zdecydowaliśmy się na omówienie wybranych zagadnień związanych z odpowiedzialnością prawną. Pierwszy z tekstów dotyczy nowej (bo ciągle jest to dla nas nowa instytucja) formuły odpowiedzialności administracyjnej w zakresie ochrony środowiska. Drugi artykuł dotyczy odpowiedzialności państwa za niewywiązywanie się z obowiązków dotyczących transpozycji prawa europejskiego – oczywiście w kontekście prawa środowiska. Uzupełnieniem prezentacji są rozważania na temat kompetencji administracji w ochronie środowiska. Uznaliśmy przy tym, że każde z tych zagadnień zawiera istotne wątki praktyczne. Mamy nadzieję, że czytelnicy „Zeszytów Komunalnych” będą tego samego zdania.     dr Jan Jerzmański Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska...