Polska jest częścią europejskiego i światowego rynku handlu biomasą używaną do celów energetycznych. Światowa produkcja pelet przekroczyła w 2010 r. 15 mln ton, z czego ok. 10 mln wyprodukowano w krajach Unii Europejskiej.   W obrocie międzynarodowym było ponad 5,5 mln ton pelet, w tym pomiędzy krajami Unii Europejskiej – 3 mln. Rosnąca z roku na rok produkcja i obrót jest niewątpliwie wynikiem polityki klimatycznej Unii Europejskiej, zwiększającej udział energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym. Chociaż udział pelet w całości konsumpcji energii w krajach Unii jest bardzo skromny (zaledwie o 0,2%) w stosunku do całkowitego zużycia 75 EJ, to w niektórych krajach Unii Europejskiej (Szwecja, Austria) odgrywa znaczną rolę. Przewiduje się wzrost wytwarzania pelet do 2020 r. o ok. 25 mln ton1.   Polska                                         W Polsce produkcja pelet drzewnych wzrosła w 2010 r. do 510 tys. ton i pelet ze słomy do ok. 85 tys. ton. Biorąc pod uwagę import zza wschodniej granicy, polski rynek mógł dysponować w 2010 r. masą 650 tys. ton pelet. Na polskiej mapie producentów pelet na rysunku 1 umieszczono miejscowości, w których zlokalizowanych jest 25 linii produkcyjnych pelet. W budowie w 2010 r. istniało kilka wytwórni, które winny uruchomić produkcję w najbliższym czasie. Na rysunku 2 przedstawiono historyczny rozwój produkcji pelet...