Na początku grudnia ub.r. Instytut Sobieskiego opublikował raport pt. „Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030”.

Jego celem jest identyfikacja kluczowych aspektów związanych z funkcjonowaniem i wyzwaniami rynku gospodarowania odpadami komunalnymi.

W wyniku zmian legislacyjnych z 2013 r. sposób organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ma dużo słabszy niż poprzednio związek z mechanizmami rynkowymi. Istotne jest porównanie podstawowych wskaźników. W 2013 r. ceny odbioru odpadów komunalnych wzrosły niemal o 30%, ilość wytworzonych odpadów komunalnych zmalała o ponad 16%, a wg systemu REGON – liczba przedsiębiorców faktycznie zajmujących się lub chcących się zająć zbiórką odpadów wzrosła o ponad 3%. Stąd też w systemie pieniędzy jest więcej, podobnie jak chętnych do ich zarobienia, zaś mniej jest do zrobienia – w zakresie odbioru i przetworzenia odpadów. Trudno mówić o jednym rynku gospodarowania odpadami, gdy w centrum zmian regulacji prawnych ustawodawca umieścił władze gminy, które wraz z sejmikami województw kształtują i regulują wiele lokalnych rynków. Jednak wydaje się, że gdzieś popełniliśmy błąd.

Wybrane elementy organizacji systemu

Poprzez nowelizację ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach z 2013 r. ustawodawca uczynił samorząd gminy odpowiedzialnym za organizację odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a także za większość elementów gospodarowania odpadami, w tym za procesy organizacyjne i inwestycyjne. Gmina ma...