Międzynarodowe Forum Akredytacyjne opublikowało dokument dotyczący zaawansowanych procedur audytów nadzoru i recertyfikacji. Opisano w nim warunki wdrożenia i realizacji audytów typu ASRP (ang. Advanced Surveillance and Recertification Procedures), m.in. w systemach zarządzania środowiskowego (SZŚ). Dokument IAF MD 3:20081 obowiązuje firmy certyfikujące. Ma on charakter otwarty, gdyż określa minimalny poziom wymagań, który może być przez niepodwyższony pod warunkiem, że w nieuzasadniony sposób nie ograniczy to dostępu audytowanej organizacji do stosowania ASRP. Implementacja metody wymaga zgody krajowej jednostki akredytującej. Na wydawanych certyfikatach SZŚ nie można wyszczególniać obszarów audytowanych wg ASRP2. Realizacja tego typu audytów przez organizacje certyfikujące musi być spójna z wymaganiami normy ISO 17021.   Minimalny poziom wymagań Audyty ASRP mogą być przeprowadzane tylko w dojrzałych i skutecznych SZŚ.   Audyty ASRP mogą być przeprowadzane tylko w dojrzałych i skutecznych SZŚ.   By móc stosować zaawansowaną procedurę wykonywania audytów nadzoru i recertyfikacji, firma certyfikująca musi najpierw...