Przepisy prawne i normy odnoszące się do placów zabaw oraz ich wyposażenia są wyjątkowo ważne, ale nie mogą one przesłonić zasadniczego celu, jakim jest wartościowa zabawa dzieci. Powinniśmy zastanowić się, jakie związki mogą zachodzić pomiędzy dążeniem do zapewnienia bezpieczeństwa a atrakcyjnością placu zabaw. Może są to wzajemnie niezależne zjawiska? Pusty plac zabaw mimo, że jest bezpieczny może być niewykorzystywany Zabawa jest podstawowym prawem dzieci, co znalazło wyraz w prawodawstwie ONZ. Plac zabaw powinien być tak atrakcyjny, by mógł stać się konkurencją dla innych typów rozrywki – przede wszystkim dla monitora komputerowego. By tak się stało, musimy nadać placowi takie cechy, aby został przez dzieci wybrany. Zastanówmy się, czy place zabaw, które zlokalizowano w naszym otoczeniu, są dla dzieci atrakcyjne. Pierwsze wrażenie może być dla nas dość zaskakujące, bo wiele z nich zazwyczaj świeci pustkami. Jest to największa porażka dla nas – dorosłych. Nie dość, że pieniądze poszły na marne, to dalej dzieci nie mają się gdzie bawić. Mało tego – nie wiadomo, gdzie się bawią! Bezsprzecznie powodem tego jest niska atrakcyjność obiektów. Najłatwiejszym remedium wydaje się być rozbudowa lub przebudowa starych, ubogo wyposażonych placów zabaw. Ale są to tylko pozory. Często nawet stosunkowo nowe, wyposażone w drogie urządzenia zabawowe obiekty nie budzą spodziewanego...