Trudno wyobrazić sobie współczesne metropolie bez zorganizowanego transportu publicznego. Uznawany często za nerw systemów miejskich, w praktyce jest niezbędny, by zapewnić odpowiednią równowagę pomiędzy podażą miejskiej infrastruktury i popytem związanym z mobilnością mieszkańców. Dlaczego warto rozwijać transport publiczny i jak budować jego atrakcyjną ofertę?

Lokalne władze prześcigają się w pomysłach na transport miejski. I choć optymiści wierzą, że samorządy – świadome zalet takiego transportu – coraz więcej uwagi poświęcają jakości usług komunalnych, pesymiści ostrzegają: tak duże zainteresowanie wynikać może z chęci pozyskania dostępnych środków finansowych. Unia Europejska chętnie wspiera inwestycje w publiczny transport zbiorowy, kusząc wysokim, nawet 85-procentowym dofinansowaniem, co przy dużych projektach oznacza potężne wsparcie dla lokalnych budżetów. Pieniądze te są dziś na wyciągnięcie ręki. To właśnie od władz samorządowych zależy, czy i z jaką korzyścią dla mieszkańców zostaną one wykorzystane. Co polskie miasta finansują z unijnych pieniędzy? Tabor, infrastrukturę liniową i infrastrukturę punktową. Ledwie zakończyło się jedno rozdanie środków unijnych, a przed nami kolejne – znów zaczyna się zatem, podkręcana wyborami samorządowymi, dyskusja o inwestycjach w transport miejski.

Od publicznego transportu zbiorowego nie ma dziś ucieczki. Z punktu widzenia systemu transportowego miasta stawką są nie tylko fundusze unijne, ale przede wszystkim długofalowy,zrównoważony rozwój miasta, aglomeracji i regionu. Inwestycje w transport...