Puchar Recyklingu, ufundowany przez Bank Ochrony Środowiska, statuetki w kategorii „Zielony Kontakt” i „Zielona Puszka”, wyróżnienia w „Liderze Sortowni” i „Zielonej Baterii”, wyróżnienie od firmy IMP POLOWAT za dynamiczny wzrost masy pozyskanych tworzyw sztucznych – to nagrody, jakie Zakład Utylizacji Odpadów (ZUO) z Gorzowa Wlkp. otrzymał w IX edycji Konkursu

„Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu. Zdobyte nagrody są efektem pracy i zaangażowania pracowników Zakładu oraz chęci  mieszkańców do włączania się w edukacyjne projekty.

Spółka od lat jest inicjatorem wielu działań w zakresie edukacji ekologicznej. Aby poszerzyć i wzmocnić swoje działania, współpracuje z Celowym Związkiem Gmin MG-6 oraz powiatem strzelecko-drezdeneckim, tworząc wspólny program gospodarki odpadami dla regionu północnego województwa lubuskiego. Od siedmiu lat ZUO organizuje konkurs „Zielona Szkoła – Zielone Przedszkole”, którego celem jest promowanie selektywnej zbiórki wśród najmłodszych. W ubiegłym roku uczestniczyło w nim 51 placówek i zebrano ponad 4 tony baterii. ZUO angażuje się w wiele projektów realizowanych przez placówki oświatowe. Jednym z nich jest konkurs polegający na stworzeniu dowolną techniką plastyczną projektu artystycznego pn. „Jestem Eko – jestem OK” . W tym roku wpłynęło 551 prac z 28 placówek – głównie szkół. Tegoroczne tematy prac to „Przyroda źródłem energii”, „Różnorodność flory i fauny” i „Znane i nieznane organizmy latające”. Wernisaż najciekawszych dzieł odbył się 29 maja br. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. Dla gorzowskich przedszkolaków przygotowano natomiast konkurs plastyczny „Woda źródłem życia”, który miał na celu m.in. uświadomienie kilkulatkom, jaką wartość ma woda dla życia ludzi, zwierząt i roślin.
Oprócz rozwijania umiejętności plastycznych Zakład zadbał też o rozwijanie talentów aktorskich, organizując dla uczniów klas początkowych szkół podstawowych i szkół specjalnych Regionalny Przegląd Teatrzyków Ekologicznych „Zielony Kapturek”, który odbył się 3 czerwca br. Jego ideą było dostrzeżenie zależności między człowiekiem a otaczającym go środowiskiem, promowanie postaw proekologicznych, a przy okazji również zainteresowanie dzieci kulturą teatralną i literaturą dziecięcą. Jury miało twardy orzech do zgryzienia przy ocenie przedstawień, bowiem dzieci wykazały się wyjątkową pomysłowością i inwencją twórczą przy przygotowywaniu spektakli. Wśród nagrodzonych znalazły się m.in. przedstawienia pt.: „Wiosenny spacer Kacperka”, „Ziemię mamy tylko jedną”, „Rezerwat śledzi” czy „Kto przyrodę chroni – tego ona jutro obroni”.
W listopadzie br. planowany jest także Przegląd Fotografii Dzieci i Młodzieży „Gorzów 2009”, której tematem będzie „Świat wokół nas – przyroda i jej zagrożenia”. Ma on na celu nie tylko zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa z jakimi zmaga się natura, ale także zarejestrowanie kontrastów i paradoksów występujących w środowisku.
Oprócz edukacji dzieci i młodzieży spółka stara się promować ekologiczne postawy wśród przedsiębiorców i przedstawicieli samorządów, m.in. podczas organizowanych konferencji. Ostatnia pt. „Kreowanie modelu finansowania systemu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki” odbyła się w połowie maja br. Tematyka obejmowała uwarunkowania systemu gospodarki odpadami na przykładzie firm i samorządów, transgraniczne przemieszczanie odpadów, zadania samorządów w świetle obowiązującego prawa i proponowanych zmian oraz utrzymanie czystości i porządku w gminach.
Organizatorzy Konkursu o Puchar Recyklingu zachęcają wszystkie podmioty, które chcą się pochwalić swoimi działaniami edukacyjnymi na rzecz ochrony przyrody, do udziału w X edycji tego przedsięwzięcia. Na inicjatorów najciekawszych pomysłów czeka tytuł „Mistrza Edukacji Ekologicznej” i nagrody finansowe.
 
Aleksandra Kowalczyk, koordynator konkursów
 

Przedłużono termin nadsyłania Deklaracji udziału – do 31 lipca br.

 

W X edycji Konkursu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ufundował dla laureatów rekordową sumę 180 tys. zł!