Bezpieczeństwo infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

Najwyższa Izba Kontroli w latach 2017-2019 przeprowadziła kompleksową kontrolę nadzoru nad bezpieczeństwem obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Jej celem była ocena bezpieczeństwa korzystania z tych obiektów, zwłaszcza sprawdzenie, czy zapewniony został rzetelny i skuteczny nadzór nad urządzaniem, stanem technicznym i higieniczno-sanitarnym tych obiektów.

Kontrolą NIK-u1 objęto 30 jednostek nadzorujących lub zarządzających obiektami typu place zabaw, siłownie plenerowe, skateparki, parkour parki, street workout parki, parki linowe i inne o zbliżonym charakterze (głównie wojewódzkie inspektoraty inspekcji handlowej, starostwa powiatowe, powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego oraz urzędy miast i gmin – z województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego).

Elementy wpływające na poziom bezpieczeństwa

Na placach zabaw w ciągu kolejnych lat wraz z rozwojem techniki zmieniało się nie tylko ich wyposażenie, ale także standardy bezpieczeństwa. Są one szczególnie istotne, bowiem place zabaw, podobnie jak wszystkie inne obiekty małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, poza rozwijaniem umiejętności motorycznych, poznawczych, percepcyjnych i społecznych są także miejscem, gdzie dzieci ulegają wypadkom i doznają urazów. Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że obecnie w Europie na placach zabaw dochodzi rocznie do bardzo licznych wypadków dzieci, np. w Wielkiej Brytanii ok. 40 tys., a w Szwecji ok. 12 tys. W Polsce brak jest zbiorczej statystyki w tym zakresie (np. prowadzonej przez Główny Urząd...