Bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD) odgrywa kluczową rolę w systemie transportowym i zawsze musi stanowić najwyższy priorytet. Dane dotyczące bezpieczeństwa na unijnych drogach wypadają korzystniej w porównaniu z innymi częściami świata. Nadal jednak każdego dnia dochodzi do dużej liczby wypadków z ofiarami śmiertelnymi i poważnymi urazami.

Państwa członkowskie UE nie mogą popaść w samozadowolenie i muszą w dalszym ciągu dążyć do zmniejszania liczby ofiar. Polska, niestety, wciąż jest w ogonie państw europejskich w zakresie BRD. W oświadczeniu z Valletty z marca 2017 r. w sprawie BRD rządy państw członkowskich UE zobowiązały się do dalszego zmniejszania liczby ofiar śmiertelnych i poważnych urazów w wyniku wypadków drogowych oraz zwróciły się do Komisji Europejskiej, aby koordynowała działania na poziomie UE. Wezwały Komisję do opracowania nowych ram polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na kolejną dekadę po 2020 r. Państwa członkowskie zobowiązały się do wyznaczenia celu w postaci zmniejszenia o połowę liczby ofiar odnoszących poważne obrażenia w UE do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 2020 r1.

Stan BRD w UE

W latach 2001-2010 liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w UE zmniejszyła się o 43%, a w latach 2010-2017 – o kolejne 20%. W 2017 r. nadal jednak na unijnych drogach straciło życie 25 300 osób, co odpowiada ok....