Podczas posiedzenia Zarządu ZMP w Sopocie w dniach 17-18 czerwca br. dyskutowano m.in. na temat likwidacji skutków tegorocznej powodzi oraz organizacji ochrony przeciwpowodziowej w przyszłości.

Gościem pierwszej części posiedzenia Zarządu ZMP, poświęconej tematowi „Miasta w polskiej polityce regionalnej”, z udziałem przedstawicieli miast województwa pomorskiego, była minister rozwoju regionalnego, Elżbieta Bieńkowska.   Ożywienie tematu miejskiego Prezes Związku, Ryszard Grobelny mówiąc o znaczeniu miast w polityce regionalnej, podkreślał, że znaczna część problemów (np. społecznych) naszego kraju skoncentrowana jest w miastach i one stanowią główne czynniki hamujące rozwój. W jego opinii definicja miasta wymaga przewartościowania i potrzebne są nowe instrumenty do zarządzania obszarami metropolitalnymi. Minister Bieńkowska poinformowała samorządowców, że temat „miejski” w Komisji Europejskiej powoli ożywa i w przyszłym budżecie UE być może będzie uwzględniony. Przedstawiła też elementy Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020, wypracowanej wspólnie z regionami, która wprowadza priorytety dla 18 miast wojewódzkich (60% środków), dla miast subregionalnych i powiatowych, zakłada silny rozwój sieci miast we wschodniej Polsce, wzmocnienie funkcji metropolitalnych oraz wprowadzenie nowych instrumentów polityki regionalnej (grant globalny dla miast). Zdaniem minister, przygotowywany właśnie raport OECD powinien stać się podstawą do opracowania polityki miejskiej w Polsce. – Warszawa nigdy nie będzie Londynem czy Paryżem, ale trzeba wzmocnić miasta – uważa E. Bieńkowska. Przedstawiciele miast zwracali...