Branża komunalna wraz z gospodarką wodną i ściekową generuje jeden z najwyższych wskaźników wypadkowości. Zgodnie ze statystkami GUS, w 2017 r. w tym sektorze zostało odnotowanych siedem wypadków śmiertelnych. Tymczasem obojętny czy wręcz niechętny stosunek do bezpieczeństwa powoduje, że kwestie BHP traktowane są po macoszemu.

Koalicja na rzecz bezpieczeństwa pracowników służb komunalnych (tzw. Koalicja BHP) powołana została w marcu 2019 r. przy aktywnym udziale Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami. Jej działanie ma być odpowiedzią na niską świadomość zarówno zagrożeń, jak i sposobów przeciwdziałania im przez mieszkańców, media i firmy w branży.

Różne narzędzia – jeden cel: bezpieczeństwo!

Koalicja stawia sobie za cel zwiększenie bezpieczeństwa pracowników służb komunalnych oraz wsparcie firm i organizacji nieposiadających samodzielnych zasobów BHP. Ponadto ma za zadanie budowanie świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń stwarzanych przez śmieciarki oraz tworzenie standardów zachowań w sytuacjach kryzysowych (np. w sytuacji pożaru czy wypadku pojazdu).

Członkami Koalicji BHP i aktywnymi podmiotami mogą być nie tylko firmy, ale także samorządy, którym bliskie są założenia i cele tej branżowej grupy. Warunkiem jest chęć otwartego dzielenia się doświadczeniami, trudnościami i rozwiązaniami w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa i higieny pracy w sektorze komunalnym.

Moc wyzwań

Jednym ze sposobów realizacji założeń Koalicji jest dzielenie się dobrymi praktykami – zarówno w obszarze wdrażania zasad bezpieczeństwa...