Wiedeńskie Zakłady Wodociągów i Kanalizacji zaopatrują w wodę pitną 20% ludności Austrii i użytkują sieć wodociągową o długości ok. 3000 km. 100 000 odchodzących od nich przyłączeń do instalacji domowych o sumarycznej długości 800 km łączy prawie wszystkie domy na terenie Wiednia z publiczną siecią wodociągową. Zaopatrzenie Wiednia w wodę odbywa przede wszystkim z obu Wiedeńskich Górskich Linii Wodociągowych z obszaru grup górskich Rax/Scheeberg i Hochschwab, a więc z regionów górskich wschodniej Austrii. Wiedeńskie Zakłady Wodociągów i Kanalizacji (WZWiK) istnieją od 1873 r. Z tego powodu, a także dlatego, że stare rurociągi charakteryzują się wysoką jakością, przedsiębiorstwo użytkuje ponad 20% przewodów, głównie z żeliwa szarego, które zostały ułożone przed drugą wojną światową. W WZWiK największe kwoty są przeznaczane na utrzymanie w dobrym stanie sieci wodociągowej. Naprawa linii wodociągowych to krótkoterminowe działanie, które może przedłużyć żywotność sieci. Natomiast długotrwałe efekty może przynieść tylko renowacja, wzgl. wymiana odcinków linii wodociągowej. Trudno ocenić, kiedy nastąpi kres żywotności ułożonych w ziemi przewodów. Oprócz takich kwestii jak materiał, wiek, współczynnik uszkodzenia i dane na temat istniejącego stanu, należy uwzględnić ryzyka przestoju i jakość zasilania.   Materiały rurowe Obecnie do modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej stosuje się odpowiednie materiały rurowe. Materiały rurowe w sieci przesyłowejo średnicach DN400 do DN1200: ...