Biosuszenie jest jedną z opcji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) i może być znaczącą konkurencją w stosunku do innych technologii przekształcania, a szczególnie składowania odpadów. Instalacje to systemy integrujące takie procesy jak klasyfikacja wielkościowa i balistyczna odpadów czy biokonwersja frakcji organicznej w warunkach tlenowych lub beztlenowych.   W gospodarce odpadami termin „biosuszenie” może dotyczyć zarówno reaktorów, w których zachodzą procesy biologicznego przetwarzania odpadów, jak i samych procesów przebiegających w reaktorach czy instalacji, która wyposażona jest w reaktor do biosuszenia odpadów. Termin ten zatem obejmuje kilka poziomów, począwszy od zaistniałych procesów, warunków je charakteryzujących, na logistyce funkcjonowania instalacji przetwarzania odpadów oraz zagospodarowania produktów poprocesowych kończąc.   Biosuszenie w pigułce Głównym celem biosuszenia jest uzyskanie w jak najkrótszym czasie wysokojakościowego stałego paliwa zastępczego, przy udziale procesów biologicznych. Jest to osiągane poprzez zwiększenie wartości opałowej w wyniku obniżenia zawartości wody w odpadzie oraz ograniczenia pełnego rozkładu biochemicznego materii organicznej. Dodatkowo uzyskany wysuszony materiał jest łatwiejszy w przetwarzaniu w dalszych procesach mechanicznych (obniżona adhezja). Co warto podkreślić, w wyniku wysuszenia materiał jest stabilny i łatwy w krótkoterminowym magazynowaniu i transporcie. Ze względu na termofilowe temperatury procesu zachodzi także częściowa sanitacja materiału. Nie jest to jednak czynnik istotny w analizie efektywności procesu, gdyż uzyskany produkt zazwyczaj kierowany jest do termicznego przetwarzania. W...