Laury za innowacje
Autobus elektryczny marki Solaris został uznany przez czytelników niemieckiego magazynu branżowego „Busplaner” za „Innowację roku 2012”. Nagroda została przyznana w kategorii „Transport publiczny”. Ten bezemisyjny, wyposażony w najnowocześniejszy system napędowy pojazd może przejechać do 100 km bez konieczności dodatkowego ładowania. Przez najbliższy czas prototypowy autobus Solaris Urbino
Electricbędziepoddawany rygorystycznym testom. Zdobyte dzięki nim doświadczenie zostanie wykorzystane przy projektowaniu kolejnych modeli, które rozpoczną funkcjonowanie w ciągu najbliższych miesięcy. Najnowsze rozwiązania technologiczne, które posiadają tego typu autobusy, stanowią przyjazną środowisku alternatywę, dla pojazdów wyposażonych w tradycyjne silniki spalinowe.
 
 
Hej, sokoły
Losy sokołów, gniazdujących na kominie Huty Miedzi Głogów, od maja br. można śledzić przez Internet. Ptaki można podziwiać przez stronę internetową Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź. Firma zorganizowała i sfinansowała montaż gniazda i kamer, przy współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”. Podlegające ścisłej ochronie gatunkowej sokoły w hutniczym gnieździe żyją już od czterech lat. Od 1990 r. krajowi sokolnicy pracują nad odbudową tego gatunku, a obecnie na terenie Polski zidentyfikowano tylko 15 par tego ptaka. Huta Miedzi Głogów,poprzez ochronę stanowiska lęgowego sokołów, bierze czynny udział w ich ratowaniu.
 
ProjektGospodarni.pl
Akcja, mająca na celu zwiększenie budżetu polskich rodzin przez promocję zachowań uczących poszanowania środowiska naturalnego, to wspólna inicjatywa firmy Unilever i Fundacji Nasza Ziemia. Aby zachęcić do wprowadzenia nawet małych zmian w życiu codziennym, które przełożą się na znaczący efekt dla środowiska, utworzono portal ProjektGospodarni.pl. Idealnie wpisuje się on w nowoczesną formę edukacji ekologicznej. Ten ogólnopolski eksperyment, pomoże określić wzorzec dobrze prowadzonego gospodarstwa domowego, zarządzanego w sposób zrównoważony, w którym ekonomia powinna „iść w parze” z ekologią.
 
Raport z działań CSR
Firma Amadeus, która jest dostawcą rozwiązań technologicznych i usług przetwarzania danych dla branży turystycznej, opublikowała raport dotyczący działalności w zakresie odpowiedzialności biznesowej w 2011 r. Dokument podkreśla zaangażowanie firmy w prace związane z CSR na przykładzie 165 projektów, realizowanych w 45 krajach. Działania te objęły m.in. transfer technologii w celu wspierania rozwoju przedsiębiorczości w branży turystycznej poprzez pomoc rozwijającym się firmom we wdrażaniu profesjonalnych procesów i rozszerzaniu zasięgu handlowego. Podkreślono też lokalne inicjatywy społeczne oraz inwestycje przedsiębiorstwa w badania i rozwój. W 2011 r., w ramach zaangażowania się w promocję ochrony środowiska, firma koordynowała działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej. Ponadto znacząco zredukowano zużycie energii elektrycznej na jednego pracownika. Mimo wzrostu aktywności biznesowej przedsiębiorstwa, w minionym roku została zmniejszona łączna emisja CO2 o ponad 5%, m.in. dzięki rosnącemu udziałowi energii odnawialnej, wykorzystywanej w największych oddziałach firmy. Raport z zakresu odpowiedzialności biznesowej jest częścią przewodnika Global Reporting Initiatives (GRI), który zawiera wytyczne dla organizacji, związane z ujawnianiem ich ekonomicznego, środowiskowego i społecznego działania w przejrzysty sposób.
 
Sześć dobrych zasad
Nestlé Polska, realizując założenia prowadzonej w firmie polityki proekologicznej, wdraża projekt mający na celu promocję tzw. sześciu dobrych zasad. Przedsięwzięcie, skierowane do pracowników jest elementem globalnej strategii „Nestlé Safety, Health & Environment” (SHE). Zakłada ono prowadzenie działalności z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa w firmie oraz w trosce o środowisko naturalne. Elementem promującym akcję jest logopt. DOBRO, którego rozwinięciem jest hasło: dbaj o bezpieczeństwo, respektuj otoczenie.Wśród promowanych sześciu zasad znajdzie się również punkt dotyczący przekazywanie informacji w przypadku, gdy pracownik zauważy wyrządzone szkody w środowisku oraz zapobieganie potencjalnym niebezpieczeństwom względem środowiska. Sześć dobrych zasad ma stanowić swego rodzaju kodeks, przypominający pracownikom, jak zachowywać się w miejscu pracy i poza nim.
 
Dąbrowska huta inwestuje
W budynku stalowni należącej do dąbrowskiego oddziału ArcelorMittal Poland oddano do użytku nowy warsztat kadzi. Przedsięwzięcie, zrealizowane w ciągu sześciu miesięcy za 15,5 mlnzł, przyczyni się przede wszystkim do skrócenia czasu produkcji stali. Fakt ten przełoży się na niższe zużycie energii i ograniczenie wpływu produkcji stali na środowisko.
 
 
Na podstawie informacji prasowych nadesłanych do redakcji oraz materiałów zamieszczonych na stronach internetowych przedsiębiorstw przygotowała Barbara Krawczyk

logo_1
logo_1
logo_2
logo_2
fot_2
fot_2
fot_1
fot_1