Budownictwo komunalne na tle rozwoju budownictwa mieszkaniowego

Według wstępnych danych, w 2017 r. oddano do użytku łącznie 178 258 mieszkań, tj. o 9,1% więcej w porównaniu z 2016 r., w którym także odnotowano wzrost o 10,6% w stosunku do 2015 r. Dynamika ta nie dotyczy budownictwa komunalnego, w którym oddano do użytku 1760 mieszkań (w 2016 r. –1746).

Jeszcze bardziej optymistycznie niż w mieszkaniach oddanych do użytku przedstawia się tendencja w liczbie mieszkań, których budowę rozpoczęto: 205 990 mieszkań, to jest wzrost o 18,4% w stosunku do 2016 r. przy tylko 3,3-procentowym wzroście w roku 2016. Licząc wydane pozwolenia na budowę i dokonane zgłoszenia budowy z projektem budowlanym w 2017 r. – takich zdarzeń odnotowano 250 218, tj. o 18,3% więcej niż w 2016 r., w którym odnotowano wzrost o 12% w stosunku do 2015 r. Syntetyczne dane w tym zakresie z podziałem na formy budownictwa przedstawia tab. 1.

 

Tab. 1. Liczba mieszkań oddanych do użytku, których budowę rozpoczęto i na realizację których wydano pozwolenia na budowę w 2016 i 2017 r.

Forma budownictwa

Rok 2016

Rok 2017

Relacja 2017/2016 (w %)

Mieszkania oddane do użytku

Ogółem

163 325

178 258

109,1

Indywidualne

78 062

82 679

105,9

Przeznaczone na sprzedaż (deweloperskie)

79 160

89 817

113,5

Spółdzielcze

2707

2376

87,8

Zakładowe

310

142

45,8

Komunalne

1746

1760

100,8

Społeczne czynszowe (TBS-y)

1340

1484

110,7

Mieszkania, których budowę rozpoczęto

Ogółem

173 932

205 990

118,4

Indywidualne

83 580

94 483

113,0

Przeznaczone na sprzedaż (deweloperskie)

85 497

105 401

123,0

Spółdzielcze

2187

2746

125,0

Zakładowe,...