Po dwóch kolejnych latach (2013-2014) spadku liczby mieszkań oddanych do użytkowania, według informacji sygnalnej GUS z 19 stycznia br., w 2015 r. oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, i liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.

W 2015 r. oddano do użytkowania 147 710 mieszkań, tj. o 3,2% więcej w porównaniu z 2014 r., w którym odnotowano spadek o 1,8% w porównaniu z 2013 r, a w 2013 r. spadek o 4,2% w stosunku do 2012 r. Syntetyczne dane w tym zakresie (z podziałem na formy budownictwa) przedstawia tabela 1.

Tab. 1. Liczba mieszkań oddanych do użytku, których budowę rozpoczęto i dla których wydano pozwolenia na budowę w 2015 r.

Forma budownictwa

Rok 2015

% w stosunku do 2014 r.

Mieszkania oddane do użytku

Ogółem

147 710

103,2

Indywidualne

79 731

104,7

Przeznaczone na sprzedaż (deweloperskie)

62 448

105,7

Spółdzielcze

2052

58,8

Zakładowe

444

75,6

Komunalne

1735

79,7

Społeczne czynszowe (TBS-y)

1300

75,8

Mieszkania, których budowę rozpoczęto

Ogółem

168 403

113,7

Indywidualne

78 855

106,0

Przeznaczone na sprzedaż (deweloperskie)

86 498

124,1

Spółdzielcze

1285

94,3

Zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe (TBS-y)

1765

66,1

Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym

 

Ogółem

188 822

120,5

Indywidualne

87 577

115,4

Przeznaczone na sprzedaż (deweloperskie)

97 248

125,5

Spółdzielcze

1409

104,3

Zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe (TBS-y)

2588

129,7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji sygnalnej GUS za 2015 r.

 

Pozytywne tendencje odnotowano również w statystykach poprzedzających rozpoczęcie budowy. W 2015 r....