Od niedawna większość ludności na ziemi zamieszkuje miasta. Oznacza to m.in. spore wyzwania infrastrukturalne i środowiskowe dla władz zarówno centralnych, jak i lokalnych. Wraz ze stałym wzrostem odsetka mieszkańców miast rośnie bowiem ich antropopresja na środowisko, a rozbudowa lokalnej infrastruktury, która ma zapewnić „mieszczuchom” dobry poziom życia, to spory problem.

Stąd też to właśnie miasta ze swoimi problemami środowiskowymi, w tym z procesami ich tzw. rozlewania się, coraz częściej stają się przedmiotem konferencji, seminariów, a także targów. Podczas tych ostatnich firmy i różnorodne organizacje prezentują swoją ofertę w zakresie obniżenia skutków oddziaływania ludności miejskiej na środowisko.

Nie może zatem dziwić, że tematyka miast będzie też wiodącym elementem tegorocznych targów Pollutec – międzynarodowej wystawy urządzeń ochrony środowiska, technologii i usług, które odbędą się w dniach 27-30 listopada w Lyonie. Zgodnie z zapowiedzią organizatorów, „mądre, inteligentne miasto” ma stać się sercem Pollutecu 2012.
W odróżnieniu od ubiegłorocznej – paryskiej, tegoroczna edycja targów ma być większa. Ma ona zająć powierzchnię prawie 110 tys. m2, na której swą ofertę z takich dziedzin jak woda, powietrze, energia, odpady czy zagrożenia i analizy (w tym monitoring) zaprezentuje ok. 2400 wystawców. Szeroki wachlarz ekoinnowacyjnych produktów zostanie pokazany zarówno na stoiskach, jak i w trakcie wręczania różnych nagród i wyróżnień (m.in. „Business Awards for the Environment”, przyznawane przez francuskie ministerstwo środowiska, czy „ADEME’s Innovative Techniques for the Environment”). Warto wspomnieć także o nagrodzie przyznawanej przez European Environmental Press (EEP) – stowarzyszenie najbardziej poczytnych czasopism poświęconych ochronie środowiska w Europie. „EEP Award” trafi do najbardziej innowacyjnych produktów, zgłoszonych do nagrody przez redakcje członkowskie stowarzyszenia – o ten zaszczytny laur ubiegać się będzie niemal 30 podmiotów.
Jak już wspomniano, głównym tematem targów ma być problematyka związana z ochroną środowiska w miastach. Dlatego przez dwa dni (27 i 28 listopada) podczas tej imprezy odbywać się będzie „Sustainable City Solutions” – wydarzenie z bogatym programem konferencji i paneli dyskusyjnych z udziałem międzynarodowych ekspertów. Przewidziane jest również zwiedzanie miejsc pilotażowych projektów z tego obszaru, realizowanych w regionie Lyonu.
Targi zapowiadają się zatem niezwykle interesująco. Podjęcie aktualnych zagadnień, związanych z problematyką miejską, może być ciekawe dla włodarzy polskich miast, które – goniąc Zachód Europy w rozwoju społeczno-gospodarczym – już borykają się lub niebawem napotkają na podobne problemy, jak miasta w innych krajach.
(ps)
Materiał powstał w ramach współpracy EEP z Pollutec. „Przegląd Komunalny” jest członkiem Stowarzyszenia od czerwca 2011 r.