Podstawowe odpady, które segregujemy w naszych domach, to makulatura, szkło oraz plastik. Różnego rodzaju kampanie edukacyjne uświadamiają społeczeństwu, że błędem jest wyrzucanie do kontenerów z odpadami komunalnymi zużytych baterii, przeterminowanych leków oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jednakże od kiedy kilkanaście lat temu w naszych domach pojawiły się płyty kompaktowe, powstał kłopot dotyczący właściwego postępowania z zużytymi nośnikami danych. Czy kasety magnetofonowe, dyskietki i płyty CD/DVD można wrzucić do pojemnika na plastik? Niepotrzebne płyty CD i DVD nie doczekały się jeszcze specjalnych pojemników, ale można je wysłać do naszej firmy, gdzie zostaną poddane recyklingowi. Staramy się przeprowadzać akcje w dużych miastach, aby poinformować ludzi o tym, że płyty mogą zostać poddane recyklingowi tak samo jak makulatura i folia. Obecnie taka akcja jest przeprowadzana w Łodzi.   A skąd wzięła się idea zbierania i przetwarzania tego odpadu? Idea zbierania i przetwarzania płyt zrodziła się z zapotrzebowania naszej firmy na tworzywo, z którego są produkowane płyty CD i DVD, czyli na poliwęglan.   Na czy polega recykling płyt CD/DVD, których żywotność szacuje się na 100 do 300 lat? W recyklingu płyt możemy wyróżnić dwie metody. Pierwsza polega na zdzieraniu warstwy metalizacji oraz farby z płyty CD. Wadą tego sposobu jest to, że może być stosowany tylko w odniesieniu do płyt...