Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie angażuje się w Konkurs o Puchar Recyklingu. Co zdecydowało o podjęciu tej inicjatywy?

Fundusz od wielu lat wspiera działania w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami. W szczególności zwracamy uwagę na kwestie ponownego użycia, odzysku i recyklingu odpadów. Oprócz aspektów środowiskowych, które są dla nas bardzo ważne, te procesy umożliwiają również firmom zajmującym się produkcją poprawę prowadzonej działalności, w której pozyskiwanie surowców staje się coraz trudniejsze, a tym samym droższe. Te nasze wieloletnie działania wpisują się doskonale w plan działań Unii Europejskiej dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, a także w zapisy krajowego i Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Pomagamy zatem i chronić środowisko, i realizować przyjęte cele w zakresie gospodarki odpadami.

Dlaczego tak ważne jest nagradzanie działań promujących selektywną zbiórkę odpadów i inicjatyw edukacyjnych w tym zakresie?

Konkurs o Puchar Recyklingu to jedna z wielu form wspierania działań w gospodarce odpadami. Ma on swoją historię i jest wydarzeniem, które utożsamiane jest z liderami recyklingu. Konkurs to bardzo dobry powód do rywalizacji w zakresie selektywnej zbiórki, angażowania wielu mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji. Dlatego, w ocenie Funduszu, warto go wspierać i poprzez takie działania osiągać efekt dźwigni – w zakresie nie tylko edukacji ekologicznej, ale przede wszystkim corocznego podnoszenia...