Cena referencyjna OZE a branża biogazowa

Minister Klimatu podpisał 24 kwietnia br. rozporządzenie w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z OZE w 2020 r. Zostało ono opublikowane 4 maja br. w Dzienniku Ustaw pod poz. 798. Ceny referencyjne energii elektrycznej wytwarzanej z biogazu składowiskowego należy ocenić w skali szkolnej na trójkę. Cieszy fakt, że nie została obniżona, ale na tym kończy się radość.

Ta słaba ocena wynika, po pierwsze, z obniżonej zapłaty za wyprodukowaną energię w systemie taryf FiT o 5% i w FiP o 10% w stosunku do wyliczonych kosztów LCOE. Ta obniżona zapłata dotyka w równym stopniu całą branżę biogazową, czyli biogaz rolniczy i pochodzący z oczyszczalni ścieków.

Po drugie, słaba i nieatrakcyjna cena referencyjna nie jest impulsem do inwestycji i odpowiada za stagnację i brak rozwoju tego ważnego dla bezpieczeństwa ekologicznego sektora. W efekcie utylizacja energetyczna biogazu składowiskowego w Polsce ciągle utrzymuje się na skandalicznie niskim poziomie ok. 6%. Prawie 94% emisji metanu z biogazu składowiskowego uwalnia się do atmosfery – ok. 330 tys. ton czystego metanu w skali roku. Ten stan rzeczy trwa od wielu lat, co najlepiej obrazują rys. 2 i tab. 1.

Stanowisko Ministerstwa Środowiska

Mając to na względzie, już w 2017 r. Ministerstwa Środowiska stało na...