Ciepło systemowe z odpadów

IGCP, zrzeszająca wytwórców i dystrybutorów ciepła systemowego, na początku maja zrealizowała wśród członków samorządów badanie ankietowe dotyczące możliwości budowy instalacji przeznaczonych do termicznego przekształcania odpadów komunalnych.

Wyniki badania jednoznacznie wskazują na ogromne zainteresowanie ciepłowników wprowadzeniem tej technologii do produkcji ciepła. Powodów jest co najmniej kilka.

Wyniki badań IGCP

Polacy produkują ponad 12,5 mln ton odpadów rocznie, z czego ok. 3,75 mln ton to frakcja resztkowa, której nie można składować z uwagi na niebezpieczeństwo jej samozapalenia ani poddawać dalszemu procesowi odzysku. Dziś ok. 1 mln ton tych odpadów wykorzystywanych jest przez cementownie, a 800 tys. ton spalane w spalarniach. 400 tys. ton wkrótce zostanie wykorzystane przez spalarnie, które obecnie są budowane. Do utylizacji pozostanie ponad 1,5 mln ton, co jest wyzwaniem dla samorządów, zwłaszcza w obliczu zaostrzających się przepisów unijnych dotyczących zwiększenia poziomu recyklingu i zmniejszenia składowania odpadów komunalnych.

Odpady te może wykorzystać ciepłownictwo do produkcji ciepła systemowego, jednak z uwagi na przepisy prawa i budowę kotła węglowego nie można ich spalać w tradycyjnych instalacjach, a do ich utylizacji potrzebne są dedykowane urządzenia. Branża w obliczu zaostrzającej się polityki środowiskowej UE wymaga transformacji i przekształcenia systemów ciepłowniczych w efektywne energetycznie, dlatego przedsiębiorstwa, poszukując nowych, bardziej ekologicznych technologii, a także...