Wydawałoby się, że tematyka dotycząca budowy i eksploatacji składowisk nie powinna już budzić dużego zainteresowania. Jednak o tym, jak nadal ważne w gospodarce odpadami są tego typu obiekty, mogli przekonać się uczestnicy 17. edycji konferencji „Budowa i eksploatacja bezpiecznych składowisk odpadów”. W zorganizowanej przez spółkę Abrys we współpracy z Urzędem Miasta Poznania konferencji, która odbyła się w drugiej połowie lutego br. w Poznaniu, uczestniczyło ok. 120 osób. Usuwanie skutków droższe od zapobiegania Argumenty przemawiające za potrzebą podniesienia stawek opłat za składowanie odpadów zaprezentowała dr inż. Beata Kłopotek z Ministerstwa Środowiska. Zasadniczym celem ich wzrostu jest oczywiście wsparcie rozwoju technologii odzysku odpadów. Jednak zmiana stawek nie była jedynym tematem tego wystąpienia – dyrektor Kłopotek zaprezentowała także projektowane zmiany w ustawie o odpadach. Do zmian stawek opłat za korzystanie ze środowiska odniósł się także dr inż. Bolesław Maksymowicz z łódzkiego OBREM-u. Jego zdaniem, dotychczasowe działania legislacyjne polegają głównie na mnożeniu i zaostrzaniu wymagań stawianych działaniom zmierzającym do przetworzenia odpadów i wykorzystania produktów tej działalności. Zaryzykował on nawet twierdzenie, że skutki zwiększania opłat bez dokonania istotnych zmian w prawie będą odczuwalne przede wszystkim dla społeczeństwa i środowiska, a w mniejszym stopniu przyczynią się do poprawy systemu gospodarki odpadami. Na temat ograniczania składowania odpadów komunalnych poprzez wykorzystanie zakładów ich...