O ruchu rowerowym w Polsce wciąż wiemy niezbyt wiele, gdyż w przeciwieństwie do innych krajów nie wykonuje się u nas specjalistycznych badań w tym zakresie. Światło na sprawę rzucają jednak studia przeprowadzone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), które zebrały dane dotyczące natężenia ruchu rowerowego z ostatnich lat.

Ze względu na specyfikę i obszerność materiału, w niniejszym artykule omówiono niektóre zagadnienia związane z ruchem rowerowym na drogach krajowych.

Pomiary ruchu rowerowego

Materiał badawczy stanowiło natężenie ruchu rowerowego, odnotowane podczas Generalnego Pomiaru Ruchu (GPR) wykonanego w 2010 r. na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA1. Analiza danych, dotycząca ruchu rowerowego z GPR-u, została wykonana przez Zespół ds. Ścieżek (Dróg) Rowerowych GDDKiA i jest już drugim tego typu opracowaniem (wcześniejsze studium ruchu rowerowego – GPR 2005 – dostępne jest na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji2). Najważniejsze wnioski z analizy GPR-u z 2005 r. uwzględniono w metodzie i instrukcji GPR-u 2010. Opracowanie zawiera omówienie prowadzonych pomiarów ruchu rowerowego, porównanie ich najważniejszych wyników oraz próbę wyjaśnienia zaobserwowanych zmian w stosunku do wyników sprzed pięciu lat. Przeanalizowano także różnice w natężeniu ruchu rowerowego w zależności od województwa i charakteru konkretnych odcinków pomiarowych. Jak wiadomo, ruch rowerowy ma charakter głównie lokalny. Mimo to zdecydowano się na zbadanie natężenia tego...