Producenci i importerzy opakowań oraz produktów w opakowaniach mają obowiązek znakowania opakowań, aby ułatwić ich dalsze zagospodarowanie. W celu stworzenia jednolitego systemu oznakowania, 1 lipca br. weszło w życie rozporządzenie, określające rodzaje opakowań podlegających oznaczeniu oraz wzory oznaczeń, opracowane w oparciu o wytyczne i decyzje Unii Europejskiej. Nowością jest wprowadzenie oznaczeń, wskazujących na możliwość wielokrotnego użytku oraz na przydatność opakowania do recyklingu. Można je stosować wyłącznie w przypadku opakowań, spełniających wymagania określone w tzw. normach zharmonizowanych. Negatywnym skutkiem wzrostu produkcji i zużycia dóbr materialnych jest obciążenie środowiska naturalnego zużytymi opakowaniami. Problem ten rośnie z roku na rok, proporcjonalnie do wzrastającego udziału odpadów opakowaniowych w strumieniu odpadów komunalnych. Obecnie jest to już ok. 30% masy, co przy uwzględnieniu stosunkowo małej gęstości odpadów opakowaniowych, stanowi często ponad 50% objętości odpadów, składowanych na składowiskach komunalnych. ...