Różnice w podejściu do rekultywacji terenów powysypiskowych w Polsce i za granicą zaprezentowali na konferencji w Krakowie uczestnicy kończącego się unijnego programu RELEMCOM (Reclaiming Land Empowering Comunities). Jego celem było wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie przekształceń zdegradowanych obszarów przy aktywnym udziale społecznym. W pilotażowy projekt, realizowany w ramach Regionalnego Programu Ramowego GROW, zaangażowane były cztery państwa. Partnerzy z Polski, Anglii, Holandii i Włoch współpracowali przy tworzeniu koncepcji i wytyczaniu kierunków rewitalizacji takich terenów, zgodnej zarówno z oczekiwaniami lokalnej społeczności, jak i z zasadami zrównoważonego rozwoju gospodarczego. - Dobrze wykorzystaliśmy ten czas – podsumował udział w Programie RELEMCOM Marek Zaborowski, prezes Małopolskiej Agencji Energii i Środowiska, która wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w Krakowie i lokalną społecznością, reprezentowaną przez Stowarzyszenie „Zielona Barycz”, przygotowała koncepcję rewitalizacji terenów znajdujących się wokół składowiska odpadów komunalnych „Barycz”. – Stworzyliśmy wspólnie dokument, który stanowi podstawę do dalszego działania dla Zarządu i Rady Miasta Krakowa, bo nasza rola w tym procesie już się zakończyła. Będziemy teraz obserwować, czy te rozwiązania, wypracowane w niełatwym zresztą dialogu ze wszystkimi partnerami, zostaną wykorzystane przez władze miasta. Chcemy stworzyć w tym miejscu parkowo-leśny kompleks z rozbudowaną infrastrukturą sportowo-rekreacyjną i gastronomiczno-usługową, bo ten pagórkowaty teren doskonale się do tego nadaje. Nasze oczekiwania są także...