Od wprowadzonej reformy odpadowej mijają już trzy lata. W Białymstoku podczas XX jubileuszowej konferencji „Kompleksowa gospodarka odpadami” oceniano system gospodarki odpadami i zastanawiano się, czy jesteśmy w przededniu już drugiej jego rewolucji.

W trzydniowej konferencji, rozpoczętej 6 września br., a organizowanej przez firmę Abrys, uczestniczyło przeszło 260 osób. Jej otwarcia dokonał Robert Rosa, wiceprezes firmy Abrys, wraz z Robertem Jóźwiakiem, wiceprezydentem Białegostoku. – Zbudowaliśmy bardzo dobry system gospodarowania odpadami, gdzie mamy zarówno funkcjonującą sortownię, jak i spalarnię. Nie przez przypadek zatem 20. konferencja odbywa się właśnie w tym mieście – mówił wiceprezydent R. Jóźwiak.

W obliczu wyzwań w zakresie uzyskania odpowiednich poziomów recyklingu istotną kwestię stanowią modernizacje i specjalizacje zakładów w kierunku odzyskiwania coraz większej ilości i wysokiej jakości surowców. Dlatego ważne jest, by dobrze oszacować ilości odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców w kontekście znaczących różnic w porównaniu z innymi państwami europejskimi. Czy jest to sprawa ewidencji, czy nieprawidłowej klasyfikacji, a może świadomości ekologicznej i edukacji? Jak wskazuje Krzysztof Kawczyński z Krajowej Izby Gospodarczej: – Od kilku lat w Polsce brakuje potwierdzanych empirycznie danych o faktycznych wolumenach odpadów oraz kosztach i ekonomice procesów, a także zintegrowanego spojrzenia na system gospodarowania odpadami.

Gdzie jeszcze nie ma PSZOK-u? Plusom i minusom wprowadzenia rewolucji „śmieciowej” poświęcono jedną...