W tym roku bez podwyżek

w spółkach komunalnych?

Czy członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek komunalnych mają szanse na podwyżki w tym roku? Obowiązujące regulacje prawne to wykluczają, ale czy we wszystkich przypadkach?

W niejednej spółce i samorządzie pojawiają się pytania o dopuszczalność podwyższania w 2018 roku wynagrodzeń przysługujących członkom zarządów i rad nadzorczych spółek komunalnych. Ma to wykluczać art. 28 tzw. ustawy okołobudżetowej, tj. Ustawy z 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (DzU z 2017 r. poz. 2371). Czy faktycznie przepis ten we wszystkich przypadkach wyklucza podwyższanie w tym roku wynagrodzeń członków organów zarządzających i nadzorczych spółek komunalnych?

Czas na kontrakty

Pierwsza połowa ubiegłego roku upłynęła w zasadniczej większości spółek komunalnych pod znakiem dostosowywania statusu członków zarządu i rad nadzorczych do przepisów tzw. nowej ustawy kominowej, tj. Ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (DzU z 2016 r. poz. 1202). Zgromadzenia wspólników spółek uchwalały nowe zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających i nadzorczych, a członkowie zarządów, w przeważającej mierze, przechodzili na kontrakty menedżerskie.

Poziomy wynagrodzeń członków zarządu doprowadzano do zgodności z postanowieniami art. 4 nowej ustawy kominowej, który stanowi, że wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego składa się z części stałej,...