Pytanie to nasuwa się po obserwacji tego, jak z gospodarką odpadami radzą sobie w innych krajach unijnych i nie tylko. A że praktycznie tylko nam ucieka czas, to warto zapoznawać się z osiągnięciami i problemami innych, aby łatwiej i szybciej przyszło nam dogonić, jeżeli nie czołówkę, to chociaż komunalny peleton.

Na pewno taką możliwość daje korzystanie z międzynarodowych konferencji lub sympozjów. W dniach 12-15 maja br. Hanower stał się komunalną mekką. Tutaj, na już trzeciej Międzynarodowej Konferencji „Instalacje MBP i Sortownie”, spotkali się specjaliści od mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP) i automatycznego sortowania. Nowoczesna, zintegrowana gospodarka komunalna, opierająca się na selektywnej zbiórce, stawia na równym poziomie zarówno odzysk surowców wtórnych, jak i ochronę klimatu. Naturalne zasoby surowcowe maleją w zastraszającym tempie, co zmusza nas do radykalnych działań i zachowań. Podkreślano, że oprócz Niemiec, również Austria odgrywa kluczową rolę w walce o modernizację gospodarki komunalnej, dbałość o naturalne środowisko, lepsze – tzn. oszczędniejsze wykorzystanie surowców energetycznych oraz zastępowanie ich surowcami wtórnymi (odzysk). Tylko w Niemczech od 2005 r. dzięki nowoczesnemu spojrzeniu na instalacje służące obróbce i odzyskowi odpadów udało się znacznie zredukować roczne emisje gazów wysypiskowych, mających wpływ na klimat. Było to ok. 46 mln ton w odniesieniu do CO2, a do roku 2020 potencjał ten...