Znamy już zwycięzców Ogólnopolskich Nagród Czysty Biznes 2007. Celem konkursu, organizowanego od 1999 r. przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa, jest promowanie przedsiębiorstw podejmujących działania na rzecz ochrony środowiska oraz innowacyjnych i oryginalnych przedsięwzięć ekologicznych realizowanych przez firmy. Od 2004 r. konkurs stanowi wstępną fazę eliminacji do Europejskich Nagród „Biznes dla Środowiska”, organizowanych przez Komisję Europejską (szczegóły na www.euro-eko-nagrody.pl). Laureatom konkursu wręczane są nagrody – zielone piramidy 10 grudnia ub.r. Kapituła pod przewodnictwem Marka Haliniaka. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zadecydowała, iż w kategorii „Zarządzanie energią, wodą oraz odpadami” zwyciężyła firma MANEX z Krakowa, uhonorowana za projekt pt. „Technologia procesu chłodzenia wraz z odzyskiem ciepła zastosowana w linii technologicznej”. Rozwiązanie odzysku ciepła odpadowego wprowadzone do centralnego ogrzewania przyniosło efekty zarówno ekonomiczne, jak i środowiskowe. Polegało to na zastosowaniu zamkniętego obiegu emulsji chłodząco-smarującej w uruchamianej linii technologicznej, co umożliwiło odbiór ciepła w wymiennikach płytowych i wykorzystanie go do ogrzewania hal produkcyjnych i magazynowych. W kategorii „Innowacje i transfer technologii” nagrodę otrzymała Jednostka Ratownictwa Chemicznego z Tarnowa za projekt pt. „Utylizacja utleniacza paliwa rakietowego”. Firma przedstawiła prace badawczo-wdrożeniowe, zakończone opracowaniem unikalnej technologii utylizacji utleniacza paliwa rakietowego. Zaprezentowana metoda jest bezpieczna dla ludzi i środowiska. W procesie nie powstają odpady ciekłe, a ewentualne zanieczyszczenia gazowe z...