W marcu „Przegląd Komunalny” obchodzi jubileusz 25-lecia obecności na rynku wydawniczym czasopism specjalistycznych. Od tego czasu na łamach miesięcznika zostało opublikowanych wiele artykułów na tematy związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, pojawiały się nowe działy, zmieniała się szata graficzna itd. Jubileusz 25-lecia „Przeglądu Komunalnego” stanowi doskonałą okazję do podsumowań, wspomnień i oceny dotychczasowych dokonań. Otworzyliśmy zatem nasze łamy dla czytelników i poprosiliśmy o krótką opinię na temat miesięcznika.

 

prof. zw. dr hab. Józef Banaszak, kierownik, Katedra Ekologii w Instytucie Biologii Środowiska Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

„Przegląd Komunalny” i czasopisma pochodne – „Wodociągi-Kanalizacja”, „Recykling”, „Czystą Energię” i „Zieleń Miejską” – czytam od początku jego (ich) istnienia. Twórca „Przeglądu”, Wojciech Dutka, trafił przed laty w sedno zagadnień i potrzeb zainteresowanych problemami środowiskowymi – naukowców, służb rolnych, studentów wydziałów rolnych, przyrodniczych i politechnicznych, przede wszystkim jednak do gmin – bo tam dzieje się „walka” o jakość środowiska i z nim związana edukacja ekologiczna. „Przegląd Komunalny” i pochodne czasopisma przynoszą pełną wiedzę o środowisku przyrodniczym, o utrzymaniu i polepszeniu jego jakości. Znajdujemy w nich kompleksowy zasób wiadomości z ekologii, ochrony przyrody i praktycznych rozwiązań. Jest w nich ścisła wiedza na poziomie akademickim, popularnym, są też praktyczne informacje o zabiegach związanych ze środowiskiem i...