Już od 10 lat Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast wraz z redakcją „Przeglądu Komunalnego” organizuje konkurs o tytuł Dyrektora Roku. Wśród dotychczasowych laureatów znaleźli się prezesi i dyrektorzy, którzy w swojej pracy wykazali się wyjątkową przedsiębiorczością, pomysłowością i zdolnościami menedżerskimi, w sposób szczególny przyczyniając się do rozwoju sektora gospodarki
komunalnej.
Tytułem Dyrektora Roku mogą pochwalić się: Andrzeja Malara (Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z Katowic), nagrodzony dwukrotnie Henryk Kultys (Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania z Krakowa), Henryk Klimaszewski (Sita Polska, Warszawa), Tomasz Uciński (Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Koszalin), Wojciech Janka (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Zielona Góra), Tadeusz Koper (Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Słupsk), Władysław Kącki (Miejski Zakład Oczyszczania, Pruszków) i Piotr Przygoński (Alba, Wrocław).
Kto dołączy do tego grona i otrzyma tytuł Dyrektora Roku 2009? – tego dowiemy się niebawem. Podczas posiedzenia Kapituły, poprzedzającego wrześniowy XXVII Zjazd KFDZOM w Rawie Mazowieckiej, zapadnie decyzja o wyborze laureata. Przy wyłonieniu zwycięzcy pomocne będą wyniki audytów, przeprowadzonych wcześniej przez członków Kapituły.
Tymczasem znane są nazwiska pięciu nominowanych do tego tytułu. Wśród pretendentów znajdują się:

 
Tadeusz Bęben,
 
prezes Zarządu Sita, Radom,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marek Mrówczyński,
 

prezes Zarządu Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej MASTER,
Tychy,

 

 

 


Jan Szyma,

prezes Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego,
Sobuczyna, (fot. plik Szyma)
 
 
 
 
 
 
 

Józef Wasinkiewicz,

prezes Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

 

 

 

 

 


 

Marek Wróblewski,

dyrektor Zakładu Utylizacji Odpadów, Gorzów Wlkp.

 

 

 

 


Uroczyste wręczenie tytułu Dyrektora Roku 2009 i statuetki Heraklesa odbędzie się podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO 2010 w Poznaniu.
Sylwetki nominowanych zostaną przedstawione we wrześniowym wydaniu „Przeglądu Komunalnego”.
 
(ak)