Druga edycja konferencji „Dekada zmian: klimat, środowisko, gospodarka, polityka, społeczeństwo” odbyła się 14 grudnia 2011 r. w Krakowie w Hotelu Radisson Blu. Spotkanie zorganizowały Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Ambasada Niemiec w Polsce.

Głównym celem konferencji było zwrócenie uwagi na rolę ekologii i ochrony środowiska w kształtowaniu różnych aspektów ludzkiego życia. Szczególną uwagę zwrócono jednak na uwrażliwienie młodych ludzi – zwłaszcza doktorantów i studentów, tj. przyszłych nauczycieli i kadry zarządzającej, na wagę tematyki ekologicznej. Oprócz szeroko reprezentowanej grupy studenckiej oraz kadry naukowej, w spotkaniu uczestniczyli liczni przedstawiciele samorządów lokalnych i administracji oraz delegaci firm, dla których ekologia również odgrywa ważną rolę.   W gronie prelegentów znaleźli się m. in. Michał Ziętara, dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Helmut Lüders, pierwszy radca Ambasady Niemiec, Stefan Taigner, sekretarz generalny Centrum Środowiska i Rozwoju, dr Karsten Grunewald z Instytutu Ekologicznego Rozwoju Przestrzennego im. Leibniza, Magdalena Zwierkowska z firmy Fiten, prof. dr hab. Andrzej Misiołek, senator RP oraz wykładowca Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, dr Justyna Gorgoń z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych z Katowic oraz dr Andrzej Woźnica adiunkt na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.   Podczas konferencji poruszone zostały tematy wpływu zmian klimatycznych na bezpieczeństwo energetyczne, odnawialne źródła energii, uprawy biomasy na...