Znani już są kandydaci do tytułu Dyrektora Roku 2008 Zakładu Oczyszczania Miasta. Kapituła zebrana na posiedzeniu 20 czerwca br. w Chełmnie wyłoniła pięciu pretendentów do tego tytułu. Są nimi:

·        Andrzej Kaczmarek, prezes Zarządu „Eko-Region” w Bełchatowie
·        Tadeusz Kluba, prezes Zarządu „Sanipor” Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych w Gdyni
·        Lech Matuszak, prezes Zarządu
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kaliszu
·        Piotr Przygoński, prezes Zarządu „Alba” we Wrocławiu
·        Marek Wróblewski, dyrektor Zakładu Utylizacji Odpadów w Gorzów Wlkp.
Konkurs organizowany jest z inicjatywy Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast i redakcji „Przeglądu Komunalnego”. Ma on na celu nagrodzenie osób, które w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju sektora gospodarki komunalnej. O tytuł Dyrektora Roku może ubiegać się prezes lub dyrektor firmy zajmującej się działalnością w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Aby otrzymać tytuł, kandydat musi mieć przynajmniej pięcioletni staż pracy na ww. stanowisku. Dotychczasowymi laureatami byli: Andrzej Malara (za 2000 r.), Henryk Kultys (2001 i 2005 r.), Henryk Klimaszewski (2002 r.), Tomasz Uciński (2003 r.), Wojciech Janka (2004 r.), Tadeusz Koper (2006 r.) oraz Władysław Kącki (2007 r.).
O tym, kto zwycięży w tegorocznej edycji, zadecydują wyniki audytów przeprowadzonych przez przedstawicieli Kapituły. Ostateczna decyzja o wyborze Dyrektora Roku zapadnie w październiku podczas posiedzenia Kapituły w trakcie XXXV Zjazdu KFDZOM w Karpaczu.
Uroczyste wręczenie tytułu Dyrektora Roku 2008 i statuetki Heraklesa odbędzie się na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLEKO 2009 w Poznaniu.
Sylwetki nominowanych zostaną przedstawione w sierpniowym wydaniu „Przeglądu Komunalnego”.
 
(ak)
Marek Wróblewski, dyrektor Zakładu Utylizacji Odpadów w Gorzów Wlkp.
Marek Wróblewski, dyrektor Zakładu Utylizacji Odpadów w Gorzów Wlkp.
Piotr Przygoński, prezes Zarządu Alba we Wrocławiu
Piotr Przygoński, prezes Zarządu Alba we Wrocławiu
Lech Matuszak, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kaliszu
Lech Matuszak, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kaliszu
Tadeusz Kluba, prezes Zarządu Sanipor Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych w Gdyni
Tadeusz Kluba, prezes Zarządu Sanipor Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych w Gdyni
Andrzej Kaczmarek, prezes Zarządu Eko-Region w Bełchatowie
Andrzej Kaczmarek, prezes Zarządu Eko-Region w Bełchatowie