Ostatnie wydarzenia w Japonii przerwały próby renesansu energetyki jądrowej. Poszczególne kraje dokonują bilansu, czy jest ona dla nich bezpieczna i niezbędna, aby zaspokoić swoje potrzeby energetyczne.   Rząd podjął decyzję o budowie na terenie Polski dwóch elektrowni. Trwa kampania na rzecz jej realizacji. Na konferencjach i w mediach przedstawia się co najmniej pięć mitów towarzyszących propagandzie na korzyść energetyki jądrowej w Polsce.Autor w niniejszym artykule polemizuje z tymi mitami.   Mit pierwszy: nie ma innych możliwości zaspokojenia potrzeb energetycznych kraju Nie jest prawdą, że nie ma innych możliwości. Rozwój technologii jest tak szybki, że są one w stanie zapewnić szybciej, taniej i pewniej odbudowę potencjału wytwórczego polskiej elektroenergetyki. Elektrociepłownie gazowe wytwarzające energię elektryczną w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło są w stanie wyprodukować 60-70% energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła potrzebnego do ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w systemie wysoko sprawnej kogeneracji1. W pierwszej kolejności EC winny mieć zastosowanie w systemach ciepłowniczych, następnie w domach wielorodzinnych i jednorodzinnych. Gaz ziemny może być zastępowany biogazem w miarę rozwoju biogazowni rolniczych. Odnawialne źródła energii z najbardziej rozwiniętymi technologiami: Małe elektrownie wiatrowe na potrzeby gospodarstw domowych usytuowane na lub przy domach jednorodzinnych oraz na dachach domów wielorodzinnych i biurowców w warunkach dobrej wietrzności są już...