Na głębokości prawie pięciu pięter pod ziemią pracują pompy ściekowe i burzowe oddanej przed terminem ogólnospławnej przepompowni ścieków Saska Kępa II w Warszawie. Ten najnowocześniejszy tego typu obiekt w Polsce wybudowano w ciągu 29 miesięcy. Po wydaniu pozwolenia na użytkowanie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) w Warszawie rozpocznie jego oficjalną eksploatację. Propozycja budowy przepompowni w tym miejscu pojawiła się już w okresie międzywojennym. Pod koniec lat 50. minionego stulecia przedwojenny obiekt zastąpiono działającą do dziś Przepompownią Saska Kępa I. Bardzo szybki rozwój zabudowy w tej części stolicy spowodował jej przeciążenie, dlatego w latach 70. podjęta została decyzja o wybudowaniu w jej sąsiedztwie drugiego tego typu obiektu. Krótka charakterystyka przepompowni Teren przepompowni Saska Kępa II zajmuje powierzchnię 9081 m2, z czego budynek przepompowni, którego część podziemna wykonana jest w technologii ścian szczelinowych, zajmuje 841,5 m2. Głębokość posadowienia ścian szczelinowych części pompowej to ponad 21 m poniżej terenu, a części dopływowej – 16,6 m. Przepompownia wyposażona jest w dwa rodzaje pomp: ...