Mapa „Energia odnawialna Polska 2001 - zasoby i wykorzystanie”, która powstała w Wydawnictwie GEA s.c. to pierwsza tego rodzaju mapa. Za pomocą znaków graficznych: autorki i pomysłodawczynie – Elżbieta Tokarska i Małgorzata Kościelska-Chmurko – przedstawiły na mapie Polski istniejące instalacje energii odnawialnej - elektrownie wodne, kotły grzewcze na słomę i odpady z drewna, siłownie wiatrowe, zakłady wód geotermalnych, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne, pompy cieplne i instalacje wykorzystujące biogaz z wysypisk i oczyszczalni ścieków. Każda instalacja ma swój znaczek. Patrząc na mapę serce rośnie, że tych znaczków jest dużo, ale energia wytworzona w tych instalacjach stanowi tylko ok. 2,5% w bilansie energetycznym kraju. Mapa przedstawia też zasoby energii odnawialnej; rzeki, zbiorniki o potencjale hydroenergetycznym, rozkład energii słonecznej, energii wiatru, wód geotermalnych, obszary produkcji słomy zbożowej i rzepakowej, wysypiska śmieci, miejskie oczyszczalnie ścieków, tartaki i zakłady przemysłu drzewnego o niewykorzystanym potencjale energetycznym Wokół znajdują się ogłoszenia firm związanych z energią odnawialną. Mapa wydana jest w formie plakatu...