Do tej pory nie było zorganizowanego systemu zbierania i przetwarzania odpadów po kartonach do płynnej żywności, gdyż w ustawodawstwie polskim nie istniały żadne uregulowania dotyczące tej grupy odpadów. Wzorem krajów zachodnioeuropejskich przedstawiciele przemysłu podpisali dobrowolne porozumienie w celu stworzenia i utrzymania systemu finansowego wspomagania zbiórki i recyklingu tego rodzaju odpadów, a honorowy patronat nad tą inicjatywą objął minister środowiska. „Dobrowolne porozumienie na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności” – nazwane REKARTON – dotyczy niewielkiego strumienia odpadów, szacowanego na ok. 60 tys. ton w bieżącym roku, co stanowi średnio 40% strumienia odpadów wielomateriałowych, 1,7% strumienia odpadów opakowaniowych i 0,42% strumienia odpadów komunalnych. Szacuje się jednak, iż do 2014 r. (na ten okres zawarto porozumienie) ilość kartonów wzrośnie o 25%, tj. do 75 tys. ton. Proponowany system działania REKARTON-u Strony porozumienia Wszystkie podmioty, które podpisały porozumienie, a są nimi przedstawiciele producentów wyrobów mleczarskich i producentów soków, będą finansować system. Wysokość finansowania (równa dla wszystkich dopłata recyklingowa) będzie zależeć od wprowadzanej na rynek przez danych producentów masy odpadów. Zebrane pieniądze w całości zostaną przeznaczone na bezpośrednie działania związane ze zbieraniem, odzyskiem i recyklingiem odpadów z tych opakowań oraz na związane z tymi czynnościami działania edukacyjne i informacyjne. REKARTON będzie działać na...