Polska Izba Ekologii już od ośmiu lat organizuje Konkurs o Ekolaury pod honorowym patronatem ministra środowiska. Ma on charakter ogólnokrajowy i skierowany jest do podmiotów, które mogą się poszczycić szczególnymi osiągnięciami na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

W Konkursie oceniane są innowacyjne przedsięwzięcia dotyczące rozwiązań technicznych i inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska
i edukacji ekologicznej.
 
Uroczysta Gala
23 czerwca br. w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach odbyła się Gala, podczas której laureatom wręczono nagrody i wyróżnienia. Jak co roku, zwycięzcy otrzymali pamiątkowe statuetki autorstwa znanego rzeźbiarza, prof. Jacka Sarapaty. Statuetki trafiły do firm i instytucji, których efekty pracy, osiągnięcia i rozwiązania technologiczne są znaczące dla stanu środowiska w Polsce i nie odbiegają od standardów europejskich.
Kapituła podkreśliła wysoki poziom zgłoszonych inicjatyw. Każda z nich przyniosła poprawę stanu środowiska.
Natomiast najaktywniejszym członkom Izby wręczono wyróżnienia „Za działalność w dziedzinie ochrony środowiska oraz współpracę z Polską Izbą Ekologii”. Wyróżnieni zostali także eksperci PIE „Za wsparcie merytoryczne oraz zaangażowanie w prace Polskiej Izby Ekologii”.
Uroczystość połączono z jubileuszem 10-lecia działalności Izby.
Podczas Gali PIE otrzymała złotą Odznakę Honorową za zasługi dla Województwa Śląskiego. Odznaczenie wręczył Zbyszek Zaborowski, wiceprzewodniczący Sejmiku Śląskiego.
Dopełnieniem ceremonii finałowej był występ aktorów Teatru Studio Buffo, obecnie członków zespołu „Szafa Gra”.
Gala dofinansowana została ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
Laureaci Konkursu
W kategorii „Gospodarka wodno-ściekowa” przyznano dwa wyróżnienia: Podhalańskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu z Nowego Targu (za budowę kanalizacji sanitarnej w Sromowcach Niżnych, Kątach Niwkach i Szczawnicy oraz oczyszczalni ścieków w Sromowcach Niżnych), a także spółce Carlsberg Polska z Warszawy (za „Przemysłowo-miejską oczyszczalnię ścieków w Browarze Okocim w Brzesku”). Natomiast ekolaur trafił do spółki AQUA z Bielska-Białej, która przeprowadziła modernizację oczyszczalni ścieków w Komorowicach z wykorzystaniem metody dynamicznego zasilania stopniowego.
Gminę Stare Juchy wyróżniono w kategorii „Ochrona powietrza, ochrona przed hałasem” za kompleksową modernizację systemu grzewczego – wymianę źródła ciepła na biopaliwo w zespole budynków Mazurska 8, 9, 11 oraz termomodernizację budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach. Ekolaur w tej kategorii powędrował do spółkiBaterpol z Katowic. Nagrodzono jej pomysł hermetyzacji procesów technologicznych hali rafinacji Zakładu Ołowiu, połączonej z nowym zespołem filtra odpylającego.
„Zintegrowana gospodarka odpadami komunalnymi na obszarze ośmiu gmin województwa śląskiego” to nazwa przedsięwzięcia, za które wyróżniono Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej MASTER z Tychów. Natomiast Zakład Zagospodarowania Odpadów z Poznania zdobył wyróżnienie za „Zintegrowany system zbiórki odpadów niebezpiecznych i problemowych na terenie miasta Poznania”. Oba projekty doceniono w kategorii „Gospodarka odpadami, rekultywacja terenów zdegradowanych”. Ekolaur zdobyła tu spółka REWITAL z Katowic (za „Modernizację oczyszczalni ścieków pod instalację odzysku i unieszkodliwiania odpadów”).
„Oszczędność energii, niekonwencjonalne źródła energii” to kolejna kategoria Konkursu. Wyróżniono w niej Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej za „Projekt i budowę łodzi zasilanej energią słoneczną dla zastosowań w obszarach objętych Programem NATURA 2000”. Katowicki Holding Węglowy zdobył ekolaur za inicjatywę „Poszanowanie energii w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego”.
W kategorii „Ekoprodukt w gospodarstwach domowych i w gospodarce komunalnej” wyróżniono PPHU drew-smol z Lędzin (twórcę „Siatki drucianej do nasadzeń roślin typu IRA”) oraz Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze z Katowic (za „Program edukacji ekologicznej pracowników Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego EKO LOTNISKA”). Ekolaur trafił do spółki Barlinek z Kielc za przedsięwzięcie „Produkcja i popularyzacja peletu (ekologicznego paliwa)”.
W ostatniej kategorii „Ekoprodukt wykorzystywany w przemyśle i budownictwie” przyznano jedynie wyróżnienie. Za przedsięwzięcie pn. „Alternatywne kruszywo drogowe – produkt uboczny z górnictwa węgla kamiennego” nagrodzono spółkę Barosz-Gwimet z Marklowic.
 
Marta Strączek
Tytuł i śródtytuły od redakcji
Laureaci Konkursu o Ekolaury 2009
Laureaci Konkursu o Ekolaury 2009