Coraz częściej pojawiają się zapytania inwestorów indywidualnych dotyczące możliwości dofinansowania instalacji pompy ciepła. W Ministerstwie Gospodarki trwa opracowywanie programu wsparcia dla takich instalacji.

Mamy nadzieję, że efektem tej dyskusji będzie stworzenie mechanizmów, które pozwolą na lepsze wykorzystanie pomp ciepła do polepszenia efektywności energetycznej i wykorzystania OZE w celu wytwarzania ciepła i chłodu w Polsce. Aktualne możliwości finansowania Tymczasem, korzystając z uprzejmości Banku Ochrony Środowiska, NFOŚiGW oraz Ministerstwa Gospodarki, w artykule zebrano kilka informacji dotyczących tego, w jaki sposób można obecnie realizować inwestycje związane z pompami ciepła, zwłaszcza za sprawą dostępnych programów. Problemem jest to, że nie ma jednolitego dla całego obszaru Polski systemu wsparcia. Warunki są różne w zależności od lokalizacji oraz charakteru inwestycji. Dlatego też posłużono się tylko przykładami w tym zakresie zakresie. Celowo pominięto informację o unijnym dofinansowaniu tego typu inwestycji (programy operacyjne i regionalne programy operacyjne), które z uwagi na założenia brzegowe eliminują inwestorów indywidualnych z grupy beneficjentów. Międzynarodowym systemem wsparcia, który mógłby mieć znaczenie, jest Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, tzw. PROW. Może on stanowić alternatywę dla wsparcia inwestycji z sektora energetyki dla projektów, które nie kwalifikują się do otrzymania pomocy z krajowych programów operacyjnych oraz regionalnych programów operacyjnych. W ramach PROW przewidziany został szeroki zakres wsparcia inwestycji z...