Od 2004 r. Polska jest członkiem Unii Europejskiej i aktywnie uczestniczy we wszystkich formach jej aktywności politycznej, społecznej oraz gospodarczej. Wiążą się z tym liczne obowiązki, ale i przywileje.

Najważniejszym obowiązkiem jest zasilanie budżetu Wspólnoty, natomiast jednym z najistotniejszych przywilejów – możliwość korzystania z dotacji w ramach Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej. Ten najpopularniejszy instrument dostępny jest m.in. dla rodzimych przedsiębiorców, a udzielane wsparcie może być przeznaczane na wszystkie aspekty działalności, podnoszące innowacyjność firm oraz przyczyniające się do nadrobienia zapóźnień cywilizacyjnych polskiej gospodarki względem światowej czołówki.   Od czego zacząć? Cała pula środków przeznaczonych na finansowanie szeroko rozumianej modernizacji polskiej gospodarki jest podzielona na programy operacyjne i priorytety, a te z kolei na działania. Każde z nich stanowi oddzielną pulę środków, dedykowanych na realizację konkretnego celu. Różnią się one między sobą głównie przeznaczeniem, wysokością dofinansowania, ale także częstotliwością naborów wniosków. System udzielania finansowego wsparcia jest tak skonstruowany, by beneficjenci mogli kompleksowo przygotować zarówno swoje inwestycje, jak i dokumentacje aplikacyjne wraz z niezbędnymi załącznikami. Częstotliwość rund aplikacyjnych zależy od opracowanego wcześniej przez instytucje wdrażające planu oraz przygotowanego harmonogramu naborów. Nie podlega ona niestety żadnym regułom, a konkursy w ramach jednych działań mogą być realizowane cyklicznie raz lub kilka razy w roku, w innych natomiast odbywają się raz...