Praktyką dużych międzynarodowych koncernów jest realizacja farm wiatrowych w formule „green field”, czyli począwszy od procesu planowania do rozpoczęcia produkcji energii przez docelowego producenta.

W przypadku mniejszych przedsięwzięć wykonawcami poszczególnych etapów są deweloperzy przygotowujący projekty w przeznaczonych do zbycia spółkach celowych (tak zwane SPV), których udziały nabywane są przez zainteresowanych inwestorów. Obecnie w Polsce najczęściej stosowane jest ostatnie rozwiązanie. Duża część klientów deweloperów to przedsiębiorstwa energetyczne, które nabywają OZE w celu zwiększenia efektywności działania oraz realizacji ustalonych założeń strategicznych odnośnie udziału w sektorze OZE. Na rynku dostępnych jest wiele projektów zróżnicowanych pod kątem jakościowym. Wybór koncepcji z wadami może skutkować niepowodzeniem całego przedsięwzięcia. Najbardziej pożądane projekty to farmy wiatrowe na zaawansowanym etapie przygotowania z pozyskanym pozwoleniem na budowę. Nabycie takiej inwestycji pozwala na przystąpienie do budowy oraz szybką finalizację prac przy ograniczeniu ryzyka. Niestety, na takie projekty popyt wciąż jest wyższy niż podaż. W celu oceny jakości projektu oraz identyfikacji potencjalnych ryzyk związanych z jego realizacją praktyką rynkową jest przeprowadzanie procesu due diligence. Istota procesu DD Due diligence (ang. należyta staranność) to proces polegający na poddaniu analizie kluczowych czynników istotnie wpływających na działalność operacyjną przedsięwzięcia. To nie tylko ocena ryzyka planowanej transakcji, ale również wskazanie kierunków dalszego rozwoju biznesu. Due dilligence (DD) pozwala...