Lyon – miasto założone przez Rzymian – jest obecnie jednym z największych miast Francji. Od 28 listopada do 1 grudnia ub.r. odbyły się tam Targi Pollutec. Impreza ta jest organizowana corocznie – na przemian w Paryżu i Lyonie. Pierwsza edycja Targów w Lyonie, w 1986 r., zgromadziła zaledwie 220 wystawców z ekspozycją o powierzchni 8 tys. m2. W ciągu 20 lat Targi Pollutec stały się międzynarodową platformą spotkań profesjonalistów z branży ochrony środowiska. Udowodniły to tegoroczne Targi, które zgromadziły ok. 2140 wystawców z 37 państw i ponad 67,3 tys. odwiedzających, z czego ponad 7,5 tys. stanowili goście zagraniczni. Wystawcy pochodzili głównie z Francji (1570 firm), ale byli też przedstawiciele firm z Niemiec, Włoch, Belgii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Austrii, Kanady, Czech, Hiszpanii i Polski. Wystawcy zaprezentowali rozwiązania z dziedziny ochrony środowiska na powierzchni ok. 100 tys. m2. Targową ekspozycję podzielono na 12 grup: Woda, Odpady/Recykling, Powietrze, Energia, Analiza-Pomiary-Kontrola, Ryzyko, Tereny i Grunty, Hałas, Trwały Rozwój, Zdrowie i Środowisko, Oczyszczanie oraz Inżynieria. W ubiegłorocznej edycji zauważalne były dwa sektory przewodnie – Woda i Odpady, które wraz z sektorem Recyklingu zajęły ponad 70% powierzchni wystawowej. W programie Targów pojawiło się ok. 200 imprez towarzyszących (kongresów, konferencji i seminariów), dzięki którym zarówno wystawcy, jak i osoby zainteresowane mogły...